Firmast Tooted
Tehniline info
Objektid Kontakt Tellimine
 
        Est   »   Tehniline info   »   Profiil RP45 paigaldusjuhend  
 
 
 Pinnakatete garantii
 Terasprofiilide hooldusjuhend
 Kiviprofiili paigaldusjuhend
 Profiil RP20 paigaldusjuhend
 Profiil RP22 paigaldusjuhend
 Profiil RP45 paigaldusjuhend
 TP18 tugevusarvutused
 TP20 tugevusarvutused
 TP35 tugevusarvutused
 TP45 tugevusarvutused
 Kandevprofiil TP 104 Tugevusarvutused
 Kandevprofiil TP 128 Tugevusarvutused
 Kandevprofiil TP 128 SERTIFIKAAT
 Z ja C profiilide standardid
 
 
 
     
  Profiil RP45 paigaldusjuhend  
     
 

ÜLDIST


Roovitus

Roovitusena kasutatakse 100x25mm rislõikega lauda ( sarikate samm <900mm ). Täpsem roovi-samm sõltub profiili valikust, katuse kaldest ja koormusest. Roovituse tegemisel arvestada läbiviikude ( katuseluugid, ventilatsioonikorstnad jne. ). Roovitus naelutatakse aluskatet hoidva distantsliistu peale kuumtsingitud naeltega. Läbiviikude ja neelude kohta tuleb paigaldada täislaudis. Neeluplekid paigaldada siledast plekist ja paigaldatakse enne katteplaatide paigaldamist. Hiljem võib vastavalt vajadusele kasutada neelutihendit.


Aluskate

Trapetsprofiili puhul tuleks kasutada aluskatet, mis takistab kondensvee imbumist katuse konstruktsiooni ja kaitseb vihmavee eest ehituse ajal. Aluskate ei tohi olla pingul. Katuseharjal aluskate katkestatakse.


Katusekruvid

Kinnitamiseks kasutatada tihendiga katusekruvisid. Kruvid keeratakse plaadi pinnaga risti padruniga varustatud elektridrelliga. Plaadid kinnitatakse lainepõhjalt.

Kruvi pikkuseks on 25-28mm. Ülekatetes kasutada lühemaid kruvisid või tõmbneete. Arvestada tuleks 8 kruvi m2 kohta. Plaadid kinnitada teineteise külge kas iga roovi kohalt või vähemalt 400mm tagant.


Harjaplekk

Harjapleki ja profiili vahele paigaldatakse tihend, mis on vältimatu madalate kallete puhul. Harjaplekid kinnitatakse kruvidega iga laine pealt läbi tihendi.


Otsaplekk

Kinnitatakse otsalaua ja profiili külge kruvidega.RP45 PAIGALDUSJUHEND


Toote käsitlemine ja ladustamine

Katuseplaadid laaditakse eelnevalt valmistatud alusele, mis on maapinnast vähemalt 20 cm kõrgusel ja koosneb umbes meetri tagant asetatud põiktugedest. Plaate tuleks transportida pealtlaetava kraanaga varustatud autoga. Kraana puudumisel tuleb plaadid ükshaaval maha tõsta ja vältida hõõrdumist teineteise vastu.

NB! Plaate ei tohi tõmmata, sest plaadi lõikeservad võivad vigastada alumise plaadi katet.


Tehase transpordi puhul tuleb kontrollida toodete terviklikkust. Puuduste ja vigastuste puhul teavitada koheselt Areco Eesti müügiesindust. Vastuvõtja allkiri saatelehel on siduv, hilisemaid pretensioone ei pruugita rahuldada. Kliendil on õigus küsida garantiitingimusi. Defektset toodet kasutada ei tohi.


Teraslehed võivad kergelt venida ja painduda ja neid ei tohi tõsta ainult kahest otsast hoides. Katusele tõstes tuleb kasutada jäike tugilatte ja mitmest kohast tõsta. Võimalikud tekkinud pinnakatte kahjustused ( nt. kriimustused ) likvideeritakse spetsiaalse värviga.


Tsingitud plaate ei ladustata välitingimustes tihedas pakis. Katuseplaate tuleb kaitsta otseste sademete eest, ning vältida niiskuse ja vee kogunemist plaatide vahele.


Plastik- ja värvkattega plaate võib ladustada pakendamata kuni kaks nädalat. Pikemal ladustamisel

järgida tsingitud plaatide ladustamise reeglit.

 

Roovituse samm

 Sarikate samm (mm)    900    1200
 Roovlaud (mm)  22x100  38x100  38x100  50x100
 Katuse kalle:    
 1:3 või laugjam  300  600  600  750
 1:1,5  450  900  600  900
 1:1  600  1200  1200  1200

Paigaldamine

RP45 profiili paigaldamiseks peab minimaalne katusekalle 0,50mm materjali paksuse korral olema 1:6. Plaatide paigaldamist alustatakse katuse otsast. Vee äravoolusoont omavate plaatide kasutamisel tuleb silmas pidada, et järgmise plaadi asetamisel kataks eelmise plaadi veesoone. Plaadid tuleb paigaldada räästaga risti nii, et alaservad ulatuksid üle räästalaua 40mm. Esimesed kolm-neli katuseplaati kinnitada ühe kruviga katuseharjal, joondada räästa järgi ja kinnitada lõplikult.


Ülekate

Profileeritud plaatide külgülekate tehakse tavaliselt poole laine ulatuselt. Katuse kalde korral alla 10° teha laiem ülekate või kasutada tihendilinti või mastiksit.


Plaatide otseülekate teha roovlaua kohal ülekattega: katusel 200mm, seinal 100mm. Kruvikinnitus peab jätkukohal olema iga laine põhjas.


Kinnitamine

Katuseplaatide kinnitamiseks puitroovitusele kasutada tihendiga kruve 4,8x28, mis keeratakse profiili laine põhja. Kasutada siduriga elektri- või akudrell. Kruvide kulu on keskmiselt 8 tk m2 kohta. Katuseharjal ja räästal keerata kruvid iga teise laine põhja, plaadi keskele iga roovlaua külge 2-3 kohast. Pikkade või kõrgete hoonete katteplaatide kinnituskruvid paigutada vastavalt projektile.


Külgülekate ja lisaplekid kinnitada kruvidega või tõmbneetidega, samm kuni 500mm. Jälgida, et vee äravoolusoon jääks terveks.


Puhastamine ja hooldamine

Täpsem info puhastamise ja hooldamise kohta hooldusjuhendis.

 

 
   
Asukohakaart:
 
   BestIT OÜ
   
Tallinna kontor:
 
Aadress: Pärnu mnt 463,

Tallinn 10916

Telefon: 6 081 166
Faks: 6 081 167
E-post: info@areco.ee
     
Pärnu kontor:  
 
Savi 3, Pärnu 80010, Telefon: 44 61002, Faks: 44 61843 , E-post: parnu@areco.ee
Tartu kontor:  
 
Ringtee 4, Tartu 50107, Telefon: 53 345333, Faks: -, E-post: rihoa@areco.ee
Rakvere kontor:  
  Võidu 110, Rakvere, Telefon: 32 25317, Faks: 32 25317, rakvere@areco.ee